Kadra

Karolina Banaś
wychowawca klasy pierwszej

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku filologia polska oraz zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z elementami tańca w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku logopedia i medialna emisja głosu oraz neurologopedia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wciąż pozostaje otwarta na nowe wyzwania naukowe.

Zachwyca się pracą z dziećmi i traktuje ją jako swoją życiową misję. Interesuje się muzyką, literaturą, a także fotografią.

Piotr Setkowicz
wychowawca klasy pierwszej

Jest Chrześcijaninem i bardzo się cieszy, że może pracować w szkole Żar, gdzie wartości budowane są na BOGU.
Prywatnie jest mężem i ojcem piątki dzieci (Antoni 16 lat, Gloria 13, Rafał 10, Jacek 3,5, Paulina 1,5).
Ukończył Wydział Pedagogiczno-Artystyczny na Uniwersytecie Śląskim, kierunek wychowanie muzyczne. W czasach studenckich prowadził zajęcia muzyczno ruchowe dla dzieci w przedszkolach.

Jego wielką pasją jest muzyka bluesowa i jazzowa, zarówno słuchana z płyt, jak i wykonywana samodzielnie. Lubi też wycieczki rowerowe, chodzić po górach i czytać książki o tematyce religijnej, szczególnie te autorstwa biskupa Grzegorza Rysia, ojca Adama Szustaka i ojca Remigiusza Recława.

Katarzyna Kurzyca
członek Rady Zarządzającej Żaru

Absolwentka studiów pedagogicznych ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Również na tej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk społecznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rodziny. Od ponad 10 lat zaangażowana w Projekt Edukacyjny „Węgielek”. Jej pasją jest muzyka. Gra na instrumentach, pisze teksty i komponuje. Od 2003 roku związana z Kawiarenką Literacką chorzowskiego „Słowaka”.

Najchętniej spędza czas z mężem Jackiem oraz dziećmi: Danielem, Elizą i Glorią, udając się w podróże bliskie i dalekie, a zimą również kibicując skoczkom narciarskim.

Justyna Kwaśniok
nauczyciel muzyki oraz gry na pianinie

Certyfikowana muzykoterapeutka (MT-BC), absolwentka studiów na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności muzykoterapia (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I. i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia.

Swoją praktykę zawodową skupia głównie wokół pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. zaburzeniami ze spektrum autyzmu), czy niepełnosprawnością sprzężoną. Od kilku lat z ogromną przyjemnością prowadzi szereg zajęć muzycznych w formacie grupowym i indywidualnym wykorzystując podejście eklektyczne. Obiektem jej zawodowego zainteresowania stała się także praca z wcześniakami i ich opiekunami w środowisku szpitalnym oraz w okresie pohospitalizacyjnym. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu muzykoterapii i edukacji muzycznej w Polsce i za granicą (m.in. w The Louis Armstrong Center for Music and Medicine w Nowym Yorku, czy w Klinice Uniwersyteckiej w St. Polten). Na swoim koncie ma już pierwsze publikacje w czasopismach i książkach specjalistycznych. Uwielbia spędzać czas z dziećmi, które to swoją otwartością, spontanicznością i nieograniczonąkreatywnością inspirują ją do działania.

Bogusława Wojtacha
wychowawca świetlicy, zajęcia dodatkowe – gimnastyka korekcyjna

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Jest nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem pracy. Ukończyła studia podyplomowe z kilku specjalizacji, w tym Zarządzanie Oświatą. Przez wiele lat prowadziła przedszkole o misji i wizji Przedszkola Rodzinnego.

Po uzyskaniu kwalifikacji z socjoterapii była edukatorem Rad Pedagogicznych prowadząc szkolenia z zakresu tworzenia, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych w szkole. Współpracowała z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, gdzie uzyskała kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Wychowania do życia w rodzinie. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dzieci. Realizowała zajęcia z gimnastyki, uczestnicząc w projekcie unijnym na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich. Była organizatorem i przygotowywała dzieci do Olimpiad Sportowych.

Lubi być zaangażowana w przedsięwzięcia o charakterze społecznym działając na rzecz osób potrzebujących. Prywatnie każdy wolny czas spędza z rodziną, wnuczkiem i przyjaciółmi. Uwielbia przygotowywać uroczystości rodzinne organizując niespodzianki dla najbliższych. Kocha Tatry i piesze wędrówki po szlakach, gdy ma wolną chwilę wypada na rower na pobliskie ścieżki rowerowe. Miłośniczka zwierząt – właścicielka małego jamnika. Jest szczęśliwą żoną, mamą i babcią.

Agnieszka Kania
nauczyciel religii, j
ęzyka angielskiego i hiszpańskiego

Z zamiłowania teolog, z zainteresowania filolog obcy. Ukończyła Studia Filologiczno-Kulturoznawcze o specjalności filologia hiszpańska oraz filologia angielska na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kończy studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracę z dziećmi pokochała w trakcie studiów, podczas wyjazdów misyjnych do Wenezueli i Zambii, gdzie pracowała z ubogimi, ale niesamowicie radosnymi i pełnymi energii dziećmi. Od tego czasu uczy języków obcych i religii, starając się łączyć naukę angielskiego i hiszpańskiego z poznawaniem miłości Pana Boga i podziwianiem pięknego, wielokulturowego świata.

Do porannej kawy udziela lekcji angielskiego biznesowego, a przy popołudniowej dawce owoców tłumaczy teksty z hiszpańskiego, głównie z zakresu duchowości. Kocha podróżować, szczególnie do krajów hiszpańskojęzycznych i odkrywać inne kultury, zwłaszcza lokalne jedzenie.

Jagoda Kachel
wychowawca zerówki

Absolwentka studiów pedagogicznych, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęła zdobywać między innymi podczas praktyk w Przedszkolu ,,Rodzinnym” w Żernicy.

W wolnym czasie również pracuje z dziećmi jako instruktor pływania. Podczas studiów na Akademii Wychowania Fizycznego zdobyła kwalifikacje instruktora snowboardu. Miłośniczka podróży oraz sportów zimowych.

Katarzyna Buchta (Organiściok)
nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel zerówki

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogika o specjalności oligofrenopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym. Kontynuuje studia magisterskie z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła podczas prowadzenia rekolekcji Dzieci Maryi, praktyk studenckich, na wolontariatach w świetlicach. Duchowo związana z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. W wolnym czasie chodzi po górach oraz nordic walking, lubi malować i tworzyć „coś z niczego”. Prywatnie szczęśliwa żona Pawła.

Ks. dr Piotr Prieto
Kapelan szkoły

Jest absolwentem Politechniki na wydziale architektury w Barcelonie. Studiował teologię w Rzymie. Obronił doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry (Hiszpania).

Znał osobiście założyciela Opus Dei, św. Josemaria Escriva. W 1982 przyjął święcenia kapłańskie z rąk św. Jana Pawła II. Przybył do Polski w 1995. Przez 14 lat był wikariuszem Prałatury Opus Dei w Polsce. Od początku kapłaństwa jest związany z inicjatywami edukacyjnymi i duszpasterstwem młodzieży i rodziny.