Nasze wartości

Program wychowawczy Szkoły ŻAR ma pomóc każdej uczennicy i każdemu uczniowi rozwinąć swoje człowieczeństwo w możliwie najpełniejszy sposób, z poszanowaniem wolności i godności. Nasze działania są podejmowane w ścisłej współpracy z Rodzicami, dzięki regularnym spotkaniom w ramach tutoringu rodzinnego.

W naszym programie wychowawczym na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, nad którą wspólnie pracujemy w szkole i w domu. Z całego serca zachęcamy uczennice i uczniów oraz Rodziców do podejmowania wysiłku w pracy nad tymi cnotami każdego dnia.