Program edukacyjny

Edukacja

Klasy 0-3

ASPEKT WYCHOWAWCZY:

PORZĄDEK
• Porządek w przestrzeni (np. półka, ławka, szatnia, mundurek, zeszyt)
• Porządek w czasie (np. właściwy czas na naukę i na przerwę, czas na wykonanie dyżurów)
• Porządek w zachowaniu (np. uprzejmość wobec osób starszych i rówieśników)

PRACOWITOŚĆ
• Estetyka pracy w zeszycie i ćwiczeniach.
• Regularne odrabianie zadań domowych.
• Dyżur w szkole i w domu.

HOJNOŚĆ
• Koleżeństwo (wzmacnianie zespołu klasowego, budowanie empatii, zauważanie potrzeb innych)
• Wzajemna nauka, czyli “chcę służyć innym moją pomocą”.
• Obowiązki domowe, czyli “mój wkład w dobro mojej Rodziny”.

ASPEKT DYDAKTYCZNY:

Szkoła Podstawowa Żar realizuje w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej wszystkie treści z Podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia odbywają się w 45 minutowych blokach jednak nie ograniczonych dzwonkiem. Oznacza to, że wychowawca klasy i jednocześnie główny nauczyciel w danej klasie, według uznania dysponuje czasem nauki, przerwy i rekreacji zgodnie z potrzebami uczniów.

Poszczególne zajęcia odbywają się najczęściej w schemacie pisanie – czytanie – mówienie – liczenie, w ramach których realizowane są treści poszczególnych edukacji (np. polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, itd.). Taki sposób pracy pomaga uczniom zdobywać kluczowe umiejętności i wiedzę w szerszym kontekście i uzdalnia do łączenia faktów z różnych dziedzin celem ich wykorzystania.