Personalizm chrześcijański

Formacja duchowa pomaga uczniowi rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym może dokonywać dobrych wyborów. Ponadto wspiera ona rozwój osobistej relacji z Bogiem i uzdalnia do tego, by w wolności żyć zgodnie z wolą Bożą. Dzięki chrześcijańskiej formacji umysł człowieka wzbogacany jest prawdami wiary. W odniesieniu do nich pracujemy z dziećmi nad kształtowaniem nawyków i rozwijaniem cnót (uczynności, hojności, pracowitości, pobożności, wytrwałości czy posłuszeństwa), na których później uczniowie będą budowali swoją tożsamość. Promujemy wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła katolickiego, natomiast nie jesteśmy szkołami katolickimi w potocznym znaczeniu tego słowa, ponieważ nie prowadzi nas żadna instytucja Kościoła, lecz stowarzyszenie świeckie, działające na podstawie prawa państwowego.