Kuźniacy znów lepsi z angielskiego!

WYNIKI CAMBRIDGE
Po raz kolejny przeprowadziliśmy egzaminy z języka angielskiego typu Cambridge. Objęły one umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia. Zaznaczmy, że jako jedyna zróżnicowana szkoła w Polsce, przeprowadziliśmy je w tak wczesnej grupie wiekowej. Warto zauważyć, że choć zmieniają się poziomy egzaminów, nasze wyniki każdego roku są coraz lepsze. Przedstawiamy z dumną nasze osiągnięcia (YLE – Young Learners English):

– w klasie 3 szkoły podstawowej (egzamin typu Starters, poziom A 0.1) wynik powyżej 60% uzyskało 61% uczniów.
– w kl. 4 Movers (A1) wynik powyżej 70% uzyskało 74% uczniów,
– w kl. 5 Flyers (A2) wynik powyżej 70% uzyskało 85%.

W tym roku 10 uczniów przystąpiło do egzaminu Cambridge KET przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych. 9 z nich uzyskało certyfikat KET A2, a jeden potwierdzenie poziomu CEFR A1. Gratulujemy wysiłku i osiągniętych wyników!