Poświęcenie budynku szkoły

Tak jak Pan nakazał, by pozwalano dzieciom przychodzić do Niego, tak i my zaprosiliśmy Boga pod nasz dach – do naszego budynku, do miejsca, gdzie wzrastamy, zdobywamy wiedzę, służymy sobie nawzajem, uczymy się miłości bliźniego i nawiązujemy relacje. W ubiegły piątek uczestniczyliśmy w Eucharystii, a kapłan poświęcił nasze przedszkole i szkołę. Pełni wdzięczności
za to miejsce i nas samych powierzyliśmy się w najlepsze ręce.