PRACUJEMY!!!

W naszych placówkach dbamy o rozwój nawyków i cnót, mając pewność, że troska o ich wyrabianie i wzmacnianie zaowocuje w przyszłości.

Jedną z cech, które kształtujemy w uczniach, jest pracowitość – jak widać na załączonym obrazku, dzięki niej wszyscy wspólnie tworzymy naszą szkołę! 

A przecież na początku roku jest bardzo dużo rzeczy do poskręcania;)