Wycieczka do NOSPR-u

Nasze starsze przedszkolaki i uczniowie wybrali się na wycieczkę
do katowickiego NOSPR-u, gdzie brali udział w bardzo ciekawych warsztatach muzycznych. Wielkim przeżyciem było uczestnictwo
w próbie orkiestry symfonicznej na dużej sali, a także zwiedzanie całego obiektu.