Wyprawa Ojców i Synów Polski Południowej

Tematem przewodnim czwartej Wyprawy Ojców i Synów Polski Południowej do Pawełek było Powstanie Warszawskie.
Chłopcy podzieleni na cztery bataliony powstańcze: Baszta, Parasol, Miotła i Zośka poznali ich historię i bohaterskie dokonania. Teren schroniska młodzieżowego w Pawełkach był stale wolny od nieprzyjaciela i w takich warunkach bataliony swobodnie współpracowały, wymieniając się doświadczeniami oraz podnosząc poziom wyszkolenia. Od wczesnego ranka każdego dnia oraz po zrzucie zbierali zaszyfrowane wiadomości oraz kartki z kalendarza z Powstania.
Gwoździe tegorocznego programu Wyprawy były trzy:
1) Furażerka – polowe nakrycie głowy, na którą własnoręcznie należało naszyć orzełka, odznakę batalionu i flagę Polski.
2) Pistolet strzelający gumkami recepturkami, który chłopcy złożyli na zajęciach technicznych. W furażerce i z bronią boczną temat zabaw mógł być tylko jeden: walka.
3) Dlatego powstał obszar walk z prawdziwymi wybuchami i zasłoną dymną podczas tworzenia którego, chłopcy zapoznali się z użytkowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych.
Uczestnicy poznali ponadto zasady prawidłowego obchodzenia się z bronią oraz skosztowali składników polskiej dziennej racji żywnościowej żołnierza SR-G (tzw. duża eska). Wszystkie zajęcia okraszono dużą dawką sportu i smacznego jedzenia. Pełni wrażeń i trochę zmęczeni pod koniec Wyprawy narysowali i wysłali kartki pocztowe do swoich mam, które z utęsknieniem oczekiwały ich powrotu do domu 😉
Tradycyjnie, synowie i ojcowie korzystali z formacji (pogadanek, wykładów nt. wychowania, małżeństwa i rodziny) oraz z opieki duszpasterskiej jaką zapewnił nam obecny podczas całego pobytu ksiądz (codzienna Msza Św., sakrament pokuty, modlitwa różańcowa przy ognisku).

Wyprawa do Pawełek była, jak co roku, przygodą dla prawdziwych młodych mężczyzn i ich ojców.

Chwała bohaterom!